PROGRAM #4 STARTER VINTER 2025

bli med på et skreddersydd program for helseteknologiselskaper i vekst

Lege hjerte Photo by Patty Brito on Unsplash

Om EIRA

EIRAccelerator

Er du et selskap i vekst med løsninger innen omsorg, digital helse eller medisinsk teknologi?

EIRA er en skreddersydd akselerator for helseteknologibedrifter i tidlig-vekst. Målet er i bistå bedriftene med industrispesifikk kunnskap, verktøy og nettverk som kan bidra til videre vekst og skalering for selskapene som deltar.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter i tidlig vekst med løsninger innen digital helse, omsorgsteknologi eller medisinsk teknologi
 • Bedriftene må ha minimum en MVP med et verifisert product-market fit, men fortrinnsvis med en løsning i markedet
 • Bedrifter med et dedikert team og internasjonale ambisjoner
 • Bedrifter som skal hente kapital i løpet av de neste 6-18 månedene
 • Bedrifter som svarer på en eller flere av FN's bærekraftsmål
EIRA modellen

Program

Hva får du som deltaker i EIRAccelerator?

Programmet går over ca. 6 måneder med oppstart i desember. I programmet får du:

 • VERKTØYKASSE - kunnskap og verktøy for utvikling av solide planer for videre vekst
 • RÅDGIVNING - fra erfarne forretningsutviklere og mentoring fra industriaktører
 • TEST & VERIFISERING - individuelt tilpasset løp som adresserer konkrete utfordringer og styrker verdiforslaget levert av NSCLab
 • NETTVERK OG EKSPONERING inn mot marked, industri og kapitalmiljøer
 • COMMUNITY – utveksle erfaringer og råd med andre i samme bransje som tygger på de samme utfordringene.

Deltakeravgift: Kr. 30 000,-

Medlemmer av Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech eller et samarbeidende klynge/inkubatormiljø kan få 20% rabatt på deltakeravgiften.

(Programmet er støttet av Stiftelsen Teknologiformidling og SIVA. Ordinær kostnad for programmet er ca. 150 000,-. )

Program

Gjennom 6 måneder legger vi opp til aktive digitale samlinger på ulike temaer, blant annet:


I tillegg til de digitale samlingene har vi en fysisk oppstartssamling i Oslo, og et avsluttende opplegg i forbindelse med Digitale helsedager i Bergen i mai 2024.

Skreddersydd løp i Lab

Alle bedrifter et skreddersydd løp i samarbeid med Norwegian Smart Care Lab. Dette opplegget blir tilpasset selskapets behov og utfordringer, og leveres sammen med partnere med kunnskap og spisskompetanse. Våre partnere inkluderer Helse Stavanger, Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, Inventas, Egde, Bryn Aarflot mm.

sammen finner vi hvilket løp vi skal skreddersy til å møte dine behov:

Hvem er vi?

Valide logo horizontal black rgb

Validé er en topp rangert inkubator med nærmere 30 års erfaring. I tillegg til å være en del av SIVA sitt inkubasjonsprogram fungerer vi også som Tech Transfer Office (TTO) for seks forskningsinstitusjoner i Rogaland, og driver tidlig-fase investeringer gjennom Validé AS (pre-seed) og to fond: Validé Invest 1 og Validé Invest 2 (pre-seed/seed). Validé eier og driver klyngeprosjektet Norwegian Smart Care Cluster med 280 medlemmer fra hele Norge. I tillegg til EIRA kjører Validé jevnlig to egenutviklede program for gründere i start og vekstfase: ITSA Start og ITSA Growth. Validé er en av fire partnere i Gründer Academy (SR-bank).

NSCC Logo

Norwegian Smart Care Cluster er en nasjonal klynge med over 280 medlemmer; store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer. Klyngen jobber for at vi og våre medlemmer skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden. NSCC har NCE status i det norske klyngeprogrammet, og godkjent gullsertifisering i EU sin sertifiseringsordning. Klyngeprosjektet drives av Validé AS.

Norway Health Tech

Norway Health Tech teller nærmere 270 medlemmer. Våre fokusområder er å legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. Vi stimulerer og hjelper til med markedsdrevet innovasjon og legge til rette for kliniske studier, testing og verifikasjoner. Vi er med på forretningsutvikling og internasjonal skalering, blant annet gjennom å trekke investeringskapital til Norge.

Team

EIRA teamet brenner for å bidra til at bedrifter innen helse lykkes med å vokse og utvikle seg. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

 • Therese Oppegaard

  Rådgiver og leder av EIRA

  Therese jobber til daglig som forretningsutvikler i Validé hvor hun er ansvarlig for vekst- og internasjonaliseringsaktiviteter i Norwegian Smart Care Cluster. Hun har flere års erfaring som prosjektleder for ulike digitaliseringsprosjekter, og har en master i ledelse og entreprenørskap fra England i bunn med videreutdanning innen tjenesteinnovasjon. Therese har ledet utviklingen av EIRA programmet, og fungerer som program- og partneransvarlig i tillegg til rådgiver for selskapene.

 • Tone Skår

  Andelingsleder NSCC Vestland, Forretningsutvikler Eitri

  Tone er avdelingsleder for NSCC Bergen, en rolle hun kombinerer med en stilling som forretningsutvikler i Eitri medisinske inkubator i Bergen. Tidligere har hun hovedsakelig jobbet med administrasjon av kliniske studier, og hun er opptatt av at brukeren skal komme mer i fokus for enhver tjeneste som utvikles

 • Marit Hagland

  Rådgiver og leder av Smart Care Lab

  Marit har bakgrunn som ingeniør i mekatronikk og sivilingeniør innen produktutvikling. I tillegg har hun påbygg innen markedføringsledelse og internasjonalisering. Marit var tidligere inkubatorleder i Validé, og har mest erfaring med å jobbe med selskaper som utvikler helseteknologi. Hun har ledet helsesatsingen i både små og store selskaper. Nå har hun landet i sitt rette element, og hjelper selskaper i test- og innovasjonsfasen gjennom sitt arbeid som leder av Norwegian Smart Care Lab.

 • Eirik Waula

  Kommunikasjonsrådgiver

  Eirik har en bachelorgrad i politisk økonomi og tilleggsutdanning i medier og kommunikasjon. Med over 10 års erfaring fra offentlig sektor som kommunikasjonsrådgiver. Han har erfaring med prosjektledelse, UX-design, brukerreiser, brukertesting og arbeid med nettsider.

 • Sahra Krokedal

  Prosjektleder

  Sahra har en bachelorgrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Innlandet. Hun har erfaring innenfor eldreomsorg, rusomsorg og omsorg for beboere med psykisk utviklingshemning. Hun har i tillegg en mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger, og er spesielt interessert i gode implementeringsprosesser. I Norwegian Smart Care Lab ønsker hun å bidra til at bedrifter får testet sine løsninger i en realistisk kontekst.

 • Chelsea Ranger

  Business Development & Investor Relations (TLSC)

  Chelsea har klinisk bakgrunn fra USA kombinert med mange års erfaring fra helseindustrien. De siste årene har hun vært daglig leder i Norge og SVP for Commercial & Market Strategy for det digitale helseselskapet AMRA Medical. I dag er hun en anerkjent Life-Science strateg, og bistår bedrifter på tvers av Norden gjennom eget selskap og i rollen som Head og Business Development & Investor Relations i The Life Science Cluster.

Partnere

I EIRA samarbeider vi tett med partnere. Her er noen av våre partnere:

Referanser Hva sier tidligere deltakere?

"EIRA har gitt oss merverdi gjennom at vi har utviklet en bedre kapitalstrategi, fått bedre oversikt over verdivurdering og et større nettverk innen helse. Å være en del av akseleratoren har gitt rom til å tenke utenfor boksen." - Solvor Ø. Magi, CEO i Lifeness
Les mer om hvordan Lifeness sikret 30 MNOK i investeringskapital her.
"Gjennom EIRA fikk vi kontakt med en investor vi ikke kjente til, og en tung industriell aktør i helsenæringen. Nå er vi i er i sluttfasen med å konkretisere samarbeid med begge, og det er en helt avgjørende utvikling for oss som selskap - Øystein T. Olsen, CEO i Eupnea
"I en fase hvor det var sentralt å profesjonalisere bedriften EIRA inn mot helsemarkedet var det nyttig å delta i EIRA. Det er mye verdi i å møte andre selskaper som er i lignende situasjoner som vår, og erfaringsutveksling gir mye verdi" - Ingvald, CEO i Grasp

Nytt program oppstart vinter 2025